main rolling banner

main system banner

扫微信得礼包
扫微信得礼包
账号管理
 • 账号密保
 • 盗号处理
 • 找回密码
 • 资料修改
 • 我要充值
 • 常见问题
 • 问题反馈
 • 常见问题
 • 外挂举报
 • 家长监护
 • 客户端下载

  版 本 号:  v100 更新时间:  2016-03-20
  文件大小:  273MB MD5 码:  26855c4ac5babc6229352989d6c4e66a
  说    明:  适用于未安装过客户端的玩家

   

  游戏配置
  最低配置 推荐配置 Onboard
  CPU  Pentium3 1GHz以上  Pentium3 1GHz以上  Pentium4 2GHz以上  
   Pentium3 1GHz以上  Pentium3 1GHz以上  Pentium4 2GHz以上  
  内存  512MB以上  1G以上  
  显卡  GeForce FX5200(128MB)  GeForce FX5200(128MB)   GeForce 6600(128MB)以上  
   GeForce FX5200(128MB)  GeForce FX5200(128MB)  GeForce 6600(128MB)以上
  OS  Win2000/XP/Vista以上
  硬盘空间  512MB以上

   

  版 本 号 更新时间 文件大小 下载地址 补丁说明
  / / / / /

   

  DirectX 9.0 下载

    
    
    

   

  其他工具下载

    辅助玩家在游戏中记录精彩视频瞬间的视频录制工具

    是语音聊天、游戏语音、公会语音、网络K歌、多人语聊、团队聊天的最佳选择

    如果游戏出现花屏,推荐您使用此工具保持驱动程序为最新版