main rolling banner

main system banner

扫微信得礼包
扫微信得礼包
账号管理
 • 账号密保
 • 盗号处理
 • 找回密码
 • 资料修改
 • 我要充值
 • 常见问题
 • 问题反馈
 • 常见问题
 • 外挂举报
 • 家长监护
 • 新闻中心

  • [活动] 节日福利,黄金武器升品活动开启! 
  • 2016-09-07

  节日福利,黄金武器升品活动开启!

   

  为庆祝中秋佳节的到来,我们特地为大家准备了黄金武器的升品活动,只需配合武器强化石就可获得红色武器。
   
  【活动日期】:9.7~
   
  【活动方式】:在NPC 霍华德处可用黄金武器以及武器强化石兑换相应红色武器。
  *每个账号只能兑换一次。
   
  任务①:强化legandseven-A00(黄金)
   
                           
    
   
  任务②:强化F-2 PowerBomb-00(黄金)
   
                                 
   
   
  任务③:强化JY-TYPE-S3(黄金)
   
   
   
  任务④:强化Viper Snake-rock(黄金)
   
   
   
   
  任务⑤:强化Superline-30(黄金)
   
   
   
  任务⑥:强化MaxCore-M-Limit-GL(黄金)
   
                   
   
   
  《核金风暴》3月23日核爆测试,枪神归来
   
  官方网站:http://hb.hogacn.com/
  官方论坛:http:/bbs.hogacn.com/
  新浪微博:http://weibo.com/hogadekaron/
  腾讯微博:http://t.qq.com/hogadekaron